Tryckt material om enskilda personer, släkter samt begränsade geografiska områden

Enskilda personer, släkter samt begränsade geografiska områden

50 halländska antavlor
Utg av Hallands genealogiska förening. Varberg, 2003. ISBN 9188806405

Andersson, Carl Magnus
Trönninge kyrka. Utg av Eldsbergabygdens hembygdsförening och Trönninge församling. Halmstad, 1987. 40 s. ISBN 9179700799

Bojs, Karin
Min europeiska familj de senaste 54000 åren. 485 s. ill. Stockholm, 2015. 
ISBN 9789100139117

Boken om Ysby och dess innevånare. Utg av Ysby hembygdsförening. 419 s. ill. Ysby, 1987. (Första utgåvan).

Breared Snöstorp – vår bygd. Utg av stiftelsen för Simlångsdalens kultur- och naturvård. 303 s, ill. Simlångsdalen, 1987. ISBN 9179700640

De gamla protokollen berättar, del 1, Protokoll från sockenstämma och kyrkostämma. Sammanställt av  Stig Edenfur, 85 s

Edberg, Nils Jönsson
Gården och släkten : en hembygdsbok för Höks härad. 3 uppl. 104 s. Veinge, 1993 [faksimil, orig utgåva 1921]

Ekström, Sven-Erik
Eldsberga och Tönnersjö kyrkor. Eldsbergabygdens hembygdsförening & församlingarna i Eldsberga och Tönnersjö, 1985.

Gods och gårdar Bd 1 Södra Halland : Halmstad, Hylte, Laholm. Utg av Studieförbundet Vuxenskolan Halland. 806 s. ill. Falkenberg, 2014. ISBN 9789163773624

Gårdar i Östra Karup del 1 – 5. OBS 2:an saknas. Sammanställt av Stig Edenfur. Östra Karups minnesvårdsförening.

Gärdfors, Bengt
Carl Ifvarsson : riksdagsmannen och bondeledaren från Ränneslöv : en biografi : om en klassresa under 1800-talet. 2 uppl. 106 s. Laholm, 2013. ISBN 9789163732362

Gärdfors, Bengt
Historien om Wallbergs industrier och Slottsmöllan. (Halmstads industrihistoria del V). Utg av Föreningen Gamla Halmstad. 207 s, ill. Halmstad, 2015. ISBN 9789186709471

Hallands landsbeskrifning 1729, Laholms fögderi. Utg av Hallands museiförening, 1984. 681 s.

Hausknechtska huset : sorgebarnet som blev ett glädjeämne. Utg av Länsstyrelsen Halland, Länsförsäkringar Halland. 95 s ill. Halmstad, 2010. ISBN 9789163376245

Händelser i Östra Karup del 2 från 1950 -60- talet. Avskrifter av Inge Håkansson m.fl., 90 s

Händelser i Östra Karup under 1930 -40 -50-talet. Avskrifter av Inge Håkansson m.fl., del 1, 83 s

Jacobsen, Sthen
Den nordiske kriigs krønicke. Utg av Marin Weibull, Lund 1897. Här finns en stencil med avskrift (skrivmaskins) utg av Östra Karups Minnesvårdsförening. Det 19 sidor långa avsnittet gäller ”Anders Tidströms resa i Halland, Skåne och Blekinge år 1750.

Jupén, Peter
Familjen Börjesson i Mjöalt : Breareds församling, Tönnersjö härad, Hallands län. 2 uppl, 192 s. Ängelholm, 2005. ISBN 9163174804

Karlsson, Andreas & Karlsson, Anna är upphov till följande 5 titlar:
Bland skogsrövare och skräppeskitar : om folket och livet i det danska Halland. 328 s. Halmstad, 2012. ISBN 9789186709174
Blåkullafärder och och våldsamma svärmödrar : episoder och livsöden från 1600-talets Halland. 296 s. Halmstad, 2010. ISBN 9789186709013
Bondeupproret i Halland 1622 : två bönders kamp mot kungens länsman. 216 s. Varberg, 2007. ISBN 9789188806673
Giftmord och gästabud : halländska gruvligheter på 1600-talet. 248 s. Halmstad, 2014.
ISBN 9789186709372
Yxmördare, häxor och svärande damer i 1600-talets Halland : brottsfall från socknarna i Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. 294 s. Halmstad, 2008. ISBN 9789188806796

Kullasläkten d 1-5 släkten från Kullaberg i nordvästra Skåne. Utg av Kullabygdens släktforskare. Höganäs, 2008-2015. ISBN 9789197788205

Lindvall Nordin, Christina
Laholmskeramik : föremål och verkstäder i Sydhalland under 300 år. 144 s, ill. Laholm, 1999. ISBN 9163079933

Mannebäck, Dagmar
Neta Paulina med anor i Bjäre. Ängelholm, 2007. ISBN 9789163304064 [Hålarp, Grevie, Öllöv, Båstad]

Martinson, Sven
Dansbanor och spelemän i Hallands län.  255s. Förlaget Höjden, Knäred, 2000.
ISBN 9163099896

Nilsson, Harald & Ejwertz, Axel
Vippentorpet : gården och folket. Utg av Södra Hallands hembygdsförening, 1961. 47 s

Rosvall, Ted
Bernadotteättlingar. 144 s, ill. Falköping, 2010. ISBN 9197567167

Skarstedt, Ernst
Svensk-Amerikanska folket, i helg och söcken. Stockholm, 1917. 450 s.

Skånska Jordebøger og mandtal m.m. : samt annat källmaterial före och efter 1658. Utg av Skånes genealogiska förbund. 146 s. Malmö, 1993.

Släktforskarnas årsbok. 2004 – 2014 samt 2016-2020. Utg av Sveriges Släktforskarförbund. Register finns på rotter.se (om man har lämpligt abonnemang).

Sveriges landtbrukskalender : 1916. Utg af A Arenander. 1696 s. Stockholm, 1915.

Söderstéen, Herman
Släkten Hummel 1600 – 1918. Fotostatkopia av boken, som var inlånad från Malmö, finns även digitaliserad på Kungliga biblioteket.

Södra Hallands Båtsmanskompani, åren 1726-1909. Avskrift.

Torp i Östra Karup del 1 – 4. . Sammanställt av Stig Edenfur. Östra Karups minnesvårds-förening.

Uhlin, Karl Inge
Spegefläsk & trallevann : en liten bok om sydhalländsk dialekt. Ill. Rigmor Nilsson. 144 s. Laholms, 2004. ISBN 9163161087

Varan och Waregårdarna : boken om fastigheterna i byn 2013. Red. Kerstin Andersson. Klippan, 2014. ISBN 9789163761379. [Västra Karups socken]

Veinge. Elevarbete från Haldaskolan, Halmstad. 32 s, ill. Hösten 1980. [Haldaskolan var under en kort period utbildning för fritidspedagoger och förskollärare, häftet innehåller lite historik och lite om hur Veinge var 1980].

Wennström, Ida
Släkten Settergren från Stocksäter i Närke. 52 s. Motala, 1952

Östra Karups församlingsbok år 1910 och 1920. Avskrifter av Inge Håkansson, 29 s

————————