Styrelsen 2023

  • Ordförande: Ulf Gustafsson e-post: u.gustafsson.dalen@telia.com
  • Sekreterare: Anette Knutsson e-post: anetteknutsson@hotmail.com
  • Kassör: Ingela Thorstensson e-post: toboda@spray.se
  • Vice ordförande: Tommy Olsson e-post: tommy2612@gmail.com
  • Ledamot: Eva Rodin
  • Suppleant: Boris Sahlin e-post: boris.sahlin@gmail.com samt Christina Dahlqvist

Fr v: Bo, Boris, Ulf, Ingela och Tommy.

Föreningen finns även på Facebook

Fb-redaktör: Ewa Bengtsson e-post: bengtsson_ewa@telia.com
Webbredaktör: Ann-Christin Magnusson e-post: ac@mandolingatan.se