Länkar

Ett urval länkar som är användbara för släktforskare

Riksarkivet, statlig arkivmyndighet med uppdrag att göra handlingarna tillgängliga bl a genom omfattande digitalisering https://riksarkivet.se/
Rötter / Sveriges Släktforskarförbund http://www.rotter.se/

Östra Karups minnesvårdsförening  https://www.hembygd.se/ostra-karup
Hallands släktforskarförening http://hallandsslaktforskare.se/
Arkiv Digital, abonnemangstjänst med ny fotografering av källmaterial  https://www.arkivdigital.se/


Ancestry, globalt nätverk för släkthistorisk forskning https://www.ancestry.se/
FamilySearch, globalt nätverk för släkthistorisk forskning https://www.familysearch.org/
Demografisk databas södra Sverige, produceras av Landsarkivet i Lund med långsiktigt mål att göra alla kyrkböcker i Blekinge, Halland och Skåne fritt sökbara på internet http://www.ddss.nu/

På Sveriges Släktforskarförbunds webbplats Rötter publicerades 7/2 2020 en innehållsrik och mycket användbar artikel om gratissidor användbara för släktforskare .