Året 2021

Alla medlemmar i föreningen har nu fått informationsmejl från ordförande Ulf med uppgifter om höstens träffar. Läs och anmäl er!

För nya medlemmar erbjuds studiecirkel för nybörjare. Tommy går igenom släktforskningens grunder, kyrkoarkiv samt andra olika databaser. Släktträd byggs i dator, så datorvana krävs. Den som deltager skall vara medlem eller bli medlem i vår förening. Studiecirkeln är 5 tisdagar mellan kl 15:00 – 17:30 och startar 28/9. Max 5 deltagare. Mejla din anmälan med namn, tel-nr och mejladress till info@shsr.se

Tack vare starkt arbete av en grupp föreningsmedlemmar har nu föreningens material packats ner och magasinerats i avvaktan på ett nytt rum eller lokal för att härbärgera samlingarna (vi fick inte ha kvar det på Stadsbiblioteket i Laholm).

Om du behöver använda böckerna, pärmarna m m. skicka ett mejl till info@shsr.se så löser vi åtkomsten på något sätt. Förteckning över materialet finns under olika flikar på ”Vårt material”.Alla förslag och tips på ny lokal emottages tacksamt. Likaså förslag på aktiviteter under hösten 2021 då vi ska kunna träffas i små studiegrupper. Hör av dig till någon i styrelsen eller mejla info@shsr.se Styrelsen kommer att ha planeringsmöte v 33-34 därefter kommer medlemsmejl och info på webben.