Tidskrifter & kulturmiljöplaner

Tidskrifter i tidskriftssamlare

Diskulogen
Hallandsfarares information
Höksbladet + I Halland
Släktforskningsforum (2 st samlare)

Kulturmiljö Halland, bevarandeplaner
Kulturhistorisk dokumentation och bevarandeplaner för kyrkogårdarna

Eldsberga 2006:02
Hasslöv 2008:27
Hishult 2005:05
Knäred 2005:09

Laholm
S:t Clemens 2009:04
Nya kyrkogården 2009:5

Ränneslöv 2005:03
Skummeslöv 2009:06
Trönninge 2006:04
Tönnersjö 2006:03
Våxtorp 2008:26
Ysby 2005:04

2021-07-21 /acm