DVD-skivor

Vi har nu fotograferat färdigt det nya kyrkboksmaterialet i vårt område.
Följande finns att fritt kopiera för medlemmar:

Församlingar:
Hasslöv – Våxtorp, Hishult – Knäred, Veinge – Tjärby, Ränneslöv – Ysby,
Laholm (stad och land) – Skummeslöv, Östra Karup,
Skånes Fagerhult, Örkelljunga – Rya och Tossjö.

Födelseböcker och dödböcker är tillgängliga från 1895 till och med 1940. Sekretessgräns 70 år.
Församlingsböcker är tillgängliga från 1895 men hur långt fram, det varierar från församling till församling beroende på slutåret i respektive bok. Slutåret får inte vara senare än 1940. Sekretessgräns 70 år.
Mer om hämtning av församlingsböcker mm: Här

Övriga böcker, dvs. vigselböcker, konfirmandböcker, in- och utflyttningsböcker mm finns tillgängliga till och med 1980. (1980 är den gräns som Riksarkivet tillämpar för publicering på Internet för närvarande).
Dessutom finns ”sekretessreducerade dödböcker” för åren 1939/1940 och fram till dess att kyrkornas bokföring flyttades över på dator i respektive församling, någon gång efter 1991.
Sekretessreduceringen innebär att dödsorsaken inte finns med. I vissa församlingar har vi klippt bort hela högersidan men sedan övergått till att enbart maska bort kolumnen med dödsorsaken.

Sammanställning över de kyrkböcker från 1895 till 1980 som föreningen själv har fotograferat och som finns fria att kopiera från Dvd-skivor för medlemmar i Södra Hallands Släktforskningsring 2010-07-01.
(Totalt har vi nu 35 Dvd-skivor med tillgängliga kyrkboksfotografier)

Hasslöv:
SHS_Hf_1
Födelse- och dödbok 1895-1940. Sekretessreducerad dödbok 1941-1999. (Dödsorsaken bortmaskerad).
Vigselbok 1895-1980. Konfirmandböcker 1905-1910, 1924-1926, 1933-1980.
In- och utflyttade 1905-1915. Inflyttade 1923-1980. Utflyttade 1923-1980.
Församlingsböcker 1900-1923, 1923-1936. Obefintliga 1905-1942.

Hishult:
SHS_His_1
Födelse- och dödböcker 1895-1940. Vigsel- och konfirmandböcker 1895-1980.
Födelse- och dödböcker för Hishult i Kristanstads län 1895-1939.
Sekretessreducerad dödbok 1941-2008. (Dödsorsaken bortmaskerad).
Sekretessreducerad dödbok för Hishult i Kristianstads län 1940-1948
Konfirmerade i Fagerhult 1895-1926.

SHS_His_2
In- och utflyttade 1895-1980. In- och utflyttade i Hishult Kristianstads län 1895-1948
Avflyttade 1948-1950. Obefintliga 1900-1967. Gravböcker 1902-1943.
Värnpliktslängd 1888-1899. Kriminalregister 1848-1918.
Församlingsbok 1900-1928. Församlingsbok Hishult i Kristianstads län 1900-1932.

Knäred:
SHS_Kn_1
Födelse- och dödböcker 1895-1940.
Vigsel- och konfirmandböcker 1895-1980.
Sekretessreducerad dödbok 1941-2008. (Dödsorsaken bortmaskerad).
In- och utflyttade 1895-1991. Obefintliga 1895-1969.

SHS_Kn_2
Församlingsböcker: 1895-1906, 1907-1917 och 1918-1938.

Laholm, stad och land (efter 1971) samt församlingsböcker för stad och land:
SHS_La_1
Vigselbok 1972-1980. Konfirmandbok 1972-1980. In- och utflyttade 1972-1980.
Sekretessreducerad dödbok 1972-1999. (Dödsorsaken bortmaskerad).
Kriminalregister 1864-1918. Bilagor till kriminalregister 1865-1933.
Laholms stad församlingsbok 1923-1932.
Laholms landsförsamling församlingsbok 1923-1934.

Laholms landsförsamling (före 1972):
SHS_Lf_1
Födelse- och dödbok 1895-1940. Vigselbok och konfirmandbok 1895-1971.
Sekretessreducerad dödbok 1941-1971. (Dödsorsaken bortmaskerad).
In- och utflyttade 1895-1971. Obefintliga 1895-1952.

SHS_Lf_2
Församlingsböcker 1895-1923. (1923-1934 finns på skivan SHS_La_1).

Laholms stadsförsamling (före 1972).
SHS_Ls_1
Födelse- och dödbok 1895-1940. Sekretessreducerad dödbok 1941-1971. (Dödsorsaken bortmaskerad). Vigsel- och konfirmandbok 1895-1971. In- och utflyttade 1895-1971.
Obefintliga 1895-1972.

SHS_Ls_2
Församlingsböcker 1895-1923. (1923-1932 finns på skivan SHS_La_1).

Ränneslöv:
SHS_Rf_1
Födelse- och dödbok 1895-1940. Sekretessreducerad dödbok 1941-1999. (Dödsorsaken bortmaskerad). Vigsel- och konfirmandbok 1895-1980. In- och utflyttade 1895-1980.
Avgångslängd 1948-1957. Obefintliga 1899-1963.

SHS_Rf_2
Församlingsböcker 1899-1916 och 1916-1936.

Rya:
SHS_Rya_1
Födda 1895-1940. Döda 1895-1940. Sekretessreducerad dödbok 1941-1991.
Konfirmerade 1895-1980. In- och utflyttade 1895-1980. Obefintliga 1925-1967.

SHS_Rya_2
Vigda 1895-1980. Församlingsböcker: 1897-1906, 1907-1918 och 1919-1927.

Skummeslöv:
SHS_Sf_1
Födelse- och dödbok 1895-1940. Sekretessreducerad dödbok 1941-1999. (Dödsorsaken bortmaskerad). Vigsel- och konfirmandbok 1895-1980. In- och utflyttade 1895-1980.
Obefintliga 1895-1952. Församlingsböcker 1900-1934.

Skånes Fagerhult:
SHS_SF_1
Födda, och döda 1895-1940. Konfirmerade och vigda 1895-1980.
Sekretessreducerad dödbok 1941-2008. (Dödsorsaken bortmaskerad).
In- och utflyttade 1895-1980.

SHS_SF_2
Församlingsböcker: 1895-1914, 1914-1929 och 1929-1940. Obefintliga 1895-1977.
Kriminalregister 1882-1936. Värnpliktslängd 1856-1877.

Tjärby:
SHS_Tj_1
Födelse- och dödböcker 1895-1940. Vigsel- och konfirmandböcker 1895-1980.
Sekretessreducerad dödbok 1941-1997. (Dödsorsaken bortmaskerad).
Begravda 1971-1991. In- och utflyttade 1895-1980. Obefintliga 1897-1954.
Fastighetslängd 1950-1965.

SHS_Tj_2
Församlingsböcker: 1897-1905, 1906-1913, 1913-1923 och 1923-1934.

Tossjö:
SHS_Tos_1
Födda, och döda 1895-1940. Konfirmerade och vigda 1895-1980.
Sekretessreducerad dödbok 1941-1991. (Dödsorsaken bortmaskerad).
In- och utflyttade 1895-1980.(Utflyttade 1949-1961 saknas). Obefintliga 1900-1967.
Församlingsbok 1900-1922.

Veinge:
SHS_Ve_1
Födelse- och dödböcker 1895-1940. Vigsel- och konfirmandböcker 1895-1980.
Sekretessreducerad dödbok 1941-1997. (Dödsorsaken bortmaskerad).
Begravda 1971-1993. In- och utflyttade 1895-1980. Obefintliga 1897-1966.

SHS_Ve_2
Församlingsböcker: 1895-1902, 1902-1922, 1908-1920 och 1920-1931.

Våxtorp:
SHS_Vx_1
Födelse- och dödbok 1895-1940. Sekretessreducerad dödbok 1941-1999. (Dödsorsaken bortmaskerad). Vigselbok 1895-1980. In- och utflyttade 1905-1915.
Konfirmandbok 1905-1910, 1924-1926, 1932-1980
In- och utflyttade 1923-1980. Obefintliga 1895-1955.
Konfirmandbok 1905-1910, 1924-1926, 1932-1980.

SHS_Vx_2
Församlingsböcker 1895-1905, 1905-1923, 1923-1938.

Ysby:
SHS_Ys_1
Födelse- och dödbok 1895-1940. Sekretessreducerad dödbok 1941-1999. (Dödsorsaken bortmaskerad). Vigsel- och konfirmandbok 1895-1980. Avgångslängd 1948-1957.
In- och utflyttade 1895-1980. Obefintliga 1899-1967.
Församlingsböcker 1899-1916 och 1916-1938.

Örkelljunga:
SHS_Örk_1
Födda 1895-1940. Konfirmerade 1895-1980. 

SHS_Örk_2
Vigda 1895-1980. Döda 1895-1940. Sekretessreducerad dödbok 1941-1991.

SHS _Örk_3
In- och utflyttade 1895-1980. Obefintliga 1896-1935. Avgångslängder 1948-1967.

SHS_Örk_4
Församlingsböcker 1896-1907 och 1907-1918.

SHS_Örk_5
Församlingsböcker 1916-1932 och 1923-1937.

Östra Karup:
SHS_ÖK_1
Födda, vigda, konfirmerade och döda 1895-1999.
Sekretessreducerad dödbok 1940-1999. (Dödsorsaken bortmaskerad).
In- och utflyttade 1895-1991. Obefintliga 1895-1967. Emigrantlistor.

SHS_ÖK_2
Församlingsböcker: 1900-1909, 1910-1922 och 1923-1933.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.