Höstterminen 2019

  • Två välbesökta föreläsningar arrangerades:
    14 oktober: Pablo Viking-Faria, Varbergs museum,  föreläste med utgångspunkt från sin och Per Connelids bok ”Historiska kartor över Halland :  1700- & 1800-talen”.  Fullsatt lokal med åhörarare som fick många intressanta inblickar hur det gick till att kartlägga Halland.
    14 november: Albertina och Janne Jönsson i Lilla Tjärby hade 17 barn vilket resulterade i en stor släkt. Karl G. Jönsson, Lund, ett av barnbarnen, har skrivit en bok om familjen. Berättade tillsammans med Johan ”Plogen” Wilmarstrand Jönsson, barnbarnsbarn i släkten och idag känd som journalist på Laholms Tidning, om den stora släkten och om att skriva om sin egen familjehistoria. Även här fullsatt lokal med intresserade och frågvisa åhörare.
  • Studiecirkel för nybörjare erbjöds via Studieförbundet Vuxenskolan och ledare var Isabelle Nolensjö.
  • Kamratcirkeln, som Mats och Tommy håller i, träffades 10 gånger och föreningsmedlemmarna hjälpte varandra med olika klurigheter i forskningen. I samband med terminens sista kamratcirkel presenterade Ann-Christin förteckningen över ateljéfotografer i Båstad, Halmstad, Laholm och Ängelholm, som hon arbetat med. Vi hann även med egna forskningsproblem och extragod fika.
  • Öppet Hus var det 9/9, 7/10 samt 11/11 och som vanligt hjälpte föreningens medlemmar nya och gamla släktforskare att komma vidare i sin forskning samt med skanning av gamla foton.
  • Ny grupp på temat att skanna gamla foton träffades fem gånger under ledning av Ann-Christin M.