Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen (GDPR) 2018-05-25           

Styrelsen för Södra Hallands släktforskningsring har godkänt nedanstående integritetspolicy med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR).

Uppdaterad: 8 januari 2019

Medlemmar i Södra Hallands släktforskningsring.
Information angående integritetspolicy med anledning av GDPR.
I syfte att kunna administrera föreningens verksamhet så har vi ett föreningsregister. Vi behöver registret för att kunna föra statistik över vår verksamhet, allt för att medlemmarna ska få ut det bästa av vår verksamhet. För att kunna driva föreningen på bästa möjliga sätt behöver vi tillgång till medlemmars personuppgifter för att kunna kommunicera med dem och för att dela med oss av information. Vi uppdaterar föreningsregistret varje år, och sparar det högst i 2 år för att kunna plocka fram statistisk för att utveckla vår verksamhet, därefter makuleras registret.
Tillgång till registret har endast personer i föreningens styrelse och administration. Föreningen kan även komma att dela personuppgifterna med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Föreningsregistret innehåller medlemmarnas personuppgifter såsom:

  • Efternamn,
  • förnamn,
  • telefonnummer,
  • adress,
  • epostadress,
  • medlemsavgiftssinbetalning.


Om en medlem utträder ur föreningen så kommer vi ha kvar dennes personuppgifter i högst 2 år och därefter markulerar vi uppgifterna. Om medlemen vill att uppgifterna ska markuleras tidigare gör vi det efter en skriftlig ansökan från medlemmen.

Medlem har alltid rätt att få veta vilka uppgifter vi har i vårt system om den och kan när som helst genom en skriftlig ansökan begära utdrag, rättelser eller makulering av uppgifter om sig ur vårt föreningsregister.  Om medlem har klagomål på vår behandling av dennes personuppgifter har den rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
När en medlem betalat sin medlemsavgift godkänner den såväl integritetspolicy som föreningens regler i övrigt.

Södra Hallands släktforskningsring