Året 2020

Vad hände i vår förening under 2020?

 • Lördagen den 18 januari arrangerades ”Släktforskningens dag” över hela Sverige.  
  Föreningen hade öppet hus och bjöd på följande intressanta aktiviteter:
  ”Hur mitt DNA-svar förändrade mitt släktträd” – föredrag om hur du kan förstå ditt DNA-svar och att man aldrig skall ta något för givet!
  Lantmäteriets historiska kartor – Hur hittar jag dessa och hur använder jag dem?
  Fotoskanning – vi visar hur man gör och hjälper dig igång.
 • Mest inställt fr o m mars
  Kamratcirkelns träffar gör ett tillfälligt uppehåll tills dess corona-viruset avtar. Besked kommer här och via ordförandemejl. Forska vidare hemma – och ring en kamrat om du kör fast!

 • Föreningen höll Öppet Hus i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler endast en gång denna vår och årsmötet blev också inställt.