Aktuellt

Föreningens aktiviteter under hösten 2019

  • Nästa föreläsning:
    Min stora släkt
    Albertina och Janne Jönsson i Lilla Tjärby hade 17 barn vilket resulterade i en stor släkt. Carl Jönsson, Lund, ett av barnbarnen, har skrivit en bok om familjen. Berättar tillsammans med Johan ”Plogen” Wilmarstrand Jönsson, barnbarnsbarn i släkten och idag känd som journalist på Laholms Tidning, om den stora släkten och om att skriva om sin egen familjehistoria. Torsdagen den 14 november kl 18.30 på Forsbergs matlåda, Kullsgårdsv 20, Laholm.

  • Öppet Hus måndagar (9/9, 7//10) samt 11/11 kl 16-19 i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, Ängelholmsv 58, Laholm. Du träffar då föreningsmedlemmar som kan hjälpa dig om du kört fast i din forskning eller har funderingar på att börja. Fika serveras.
  • Kamratcirkeln: torsdagen den 12/9 är det dags för terminens första träff för föreningens medlemmar, tio ggr. Ta med din dator och dina frågor så hjälps vi åt. Korta ’gäst-föreläsningar’ blir det vid något/några tillfällen.
  • Studiecirkel där du lär dig grunderna i släktforskandet erbjuds via Studieförbundet Vuxenskolan . Isabella Nolensjö blir ledare med start 23/10 kl 14.00-16.30, 5 ggr. Anmäl dig till Studieförbundet Vuxenskolan tel vx 077-440 00 33 eller via www.sv.se/halland
  • Fotoskanning: för dig med få eller många gamla foton, brev o andra dokument att ta hand om på bästa sätt. Ny grupp startar onsdagen den 18 september. Vi lär oss skanna och arkivera samt lägga in i släktforskningsprogram. Fullt.
  • Höstterminens första föreläsning: Pablo Wiking-Faria, fil.dr i historia och en av författarna till boken Historiska kartor över Halland lotsar oss med säker hand bland det fantastiska kartmaterial som finns om Halland. Måndagen den 14 oktober kl 18:30 på Forsbergs matlåda, Kullsgårdsv 20, Laholm.

Välkomna till en ny, rolig termin!