Halland

Hallands län: Microkort (enstaka rullfilmer) Period
Asige In- o utfl.längd 1851-1894
Breared hfl 1805-1896
Breared fvd 1719-1930
Breared SCB församlingsbok 1900, 1910, 1920, 1930
Breared Infl längd 1780-1833
Breared Infl attester 1778-1799
Breared Utfl längd 1780-1834
Breared In- o utfl.längd 1836-1894
Dagsås hfl 1878-1882
Eldsberga m Tönnersjö hfl m luckor 1760-1780
Eldsberga m Tönnersjö hfl 1781-1844
Eldsberga hfl 1845-1847
Eldsberga m Tönnersjö hfl 1848-1860
Eldsberga hfl 1880-1895
Eldsberga fvd 1765-1861
Eldsberga SCB fvd 1898-1920
Eldsberga SCB församlingsbok 1900, 1910, 1920, 1930
Eldsberga In- o ufl.längd luckor 1769-1783
Eldsberga m Tönnersjö In- o utfl.längd luckor 1809-1850
Eldsberga In-o utfl.längd 1851-1861
Eldsberga m Tönnersjö Infl attester luckor 1808-1825
Eldsberga Infl attester, även anteckningar rörande in o utflyttade 1826-1846
Eldsberga Kyrkoräkenskapsbok 1703-1740
Eldsberga Kyrkoräkenskapsbok 1756-1740
Enslöv hfl 1785-1898
Enslöv fvd 1692-1865
Enslöv SCB fvd 1860-1897
Enslöv SCB församlingsbok 1900, 1910, 1920
Enslöv Flyttningslängder 1777-1904
Fagerhult, Skånes hfl 1808-1894
Fagerhult, Skånes fvd 1732-1895
Fagerhult, Skånes SCB fvd 1860-1930
Fagerhult, Skånes SCB församlingsbok 1900, 1910, 1920, 1930
Hallands läns landskontor EIII 1704
Hallands läns landskontor EIII 1705
Hallands läns landskontor EIII 1718
Hallands läns landskontor EIII 1733
Hallands läns landskontor EIII 1734
Halmstad hfl 1812-1818
Halmstad hfl 1869-1874
Halmstad hfl 1879-1897
Halmstad namnreg 1818-1882
Halmstad fvd 1711-1860
Halmstad SCB fvd 1860-1897
Halmstad SCB födda 1898-1920
Halmstad SCB församlingsbok 1900, 1910, 1920, 1930
Harplinge fvd 1685-1920
Harplinge hfl 1814-1860
Hasslöv m Våxtorp hfl 1766-1769
Hasslöv m Våxtorp hfl 1780-1783
Hasslöv hfl 1783-1785
Hasslöv m Våxtorp hfl 1790-1802
Hasslöv hfl 1802-1814
Hasslöv m Våxtorp hfl 1814-1823
Hasslöv hfl 1823-1826
Hasslöv m Våxtorp hfl 1826-1831
Hasslöv hfl 1831-1900
Hasslöv fvd luckor 1693-1719
Hasslöv fvd 1714-1834
Hasslöv fd 1834-1861
Hasslöv v 1834-1857
Hasslöv m Våxtorp Lysningsbok 1840-1857
Hasslöv m Våxtorp v 1857-1861
Hasslöv SCB fvd 1898-1933
Hasslöv SCB församlingsbok 1900, 1910, 1920, 1930
Hasslöv m Våxtorp Infl attester 1773
Hasslöv m Våxtorp Infl längd 1781-1787
Hasslöv m Våxtorp Infl attester 1780-1821
Hasslöv m Våxtorp Infl attester 1811-1850
Hasslöv m Våxtorp Infl längd 1827-1834
Hasslöv m Våxtorp Infl längd 1837-1849
Hasslöv m Våxtorp Infl attester 1851-1863
Hasslöv m Våxtorp In o utfl.längd 1850-1860 (1861)
Hasslöv In o utfl.längd 1861-1894
Hasslöv m Våxtorp Utfl längd 1781-1794
Hasslöv m Våxtorp Utfl längd 1798-1799
Hasslöv Utfl längd 1800
Hasslöv m Våxtorp Utfl längd 1827-1835
Hasslöv m Våxtorp Utfl längd 1837-1849
Hasslöv m Våxtorp Katekismilängder 1729
Hasslöv Kyrkoräkenskapsbok 1756-1832
Hishult hfl 1817-1842
Hishult hfl 1861-1899
Hishult fvd m luckor 1682-1733
Hishult fvd 1745-1861
Hishult SCB fvd 1898-1933
Hishult, skånedelen SCB fvd 1898-1920
Hishult SCB församlingsbok 1900, 1910, 1920, 1930
Hishult, skånedelen SCB församlingsbok 1900, 1910, 1920
Hishult In- o utfl.längd 1771-1894
Hishult Katekismilängder 1729
Hishult Kyrkoräkenskapsbok 1662-1740
Hishult Kyrkoräkenskpasbok 1756-1822
Holm fvd 1687-1920
Holm hfl 1753-1897
Holm SCB församlingsbok 1900, 1910, 1920, 1930
Höks härad fvd 1921-1930
Kinnared hfl 1805-1834
Kinnared fvd 1744-1842
Kinnared In- o utfl.längd 1688-1690
Kinnared In- o utfl.längd 1692-1710
Kinnared Kyrkoräkenskapsbok 1662-1843
Knäred hfl m luckor 1808-1831
Knäred hfl 1831-1894
Knäred fvd m luckor 1688-1726
Knäred fvd 1727-1860
Knäred SCB fvd 1898-1933
Knäred SCB församlingsbok 1900, 1910, 1920, 1930
Knäred In- o utfl..längd 1746-1861
Knäred Infl attester 1780-1782
Knäred Infl attester 1785-1810
Knäred Infl attester 1785-1863
Knäred Katekismilängder 1722-1729
Knäred Kyrkoräkenskapsbok 1662-1836
Knäred Kyrkoräkenskapsbok 1756-1836
Kvibille hfl 1753-1860
Kvibille fvd 1698-1860
Laholm landsförsaml. hfl 1806-1860
Laholm landsförsaml. fvd 1851-1861
Laholm landsförsaml. SCB fvd 1898-1920
Laholm landsförsaml. SCB församlingsbok 1900, 1910, 1920, 1930
Laholm landsförsaml. Infl längd 1848-1860
Laholm landsförsaml. Utfl längd 1848-1861
Laholms Rådhusrätt och Magistrat Bouppteckningar och arvskiften 1641-1779
Laholm stad o landsförsaml. fv 1697-1722
Laholm stad o landsförsaml. d 1697-1721
Laholm stad o landsförsaml. fvd 1723-1850
Laholm stad o landsförsaml. Infl attester 1796-1858
Laholm stad o landsförsaml. In- o utfl.längd 1808-1811
Laholm stad o landsförsaml. Utfl längd 1838-1847
Laholm stad o landsförsaml. Kyrkoräkenskapsbok 1662-1692
Laholm stad o landsförsaml. Kyrkoräkenskapsbok 1694-1741
Laholm stad o landsförsaml. Kyrkoräkenskapsbok 1756-1801
Laholm stadsförsaml. hfl 1803-1804
Laholm stadsförsaml. hfl 1808-1895
Laholm stadsförsaml. fd 1851-1861
Laholm stadsförsaml. v 1851-1860
Laholm stadsförsaml. SCB fvd 1898-1920
Laholm stadsförsaml. SCB församlingsbok 1900, 1910, 1920, 1930
Laholm stadsförsaml. Infl längd 1848-1860
Laholm stadsförsaml. Utfl längd 1848-1861
Laholms Sjukstuga SCB f 1912
Laholms Sjukstuga SCB d 1906-1918
Laholms län Mantalsregister bl a 1639-1644
Ränneslöv m Ysby hfl 1815-1832
Ränneslöv m Ysby hfl 1836-1840
Ränneslöv hfl 1840-1899
Ränneslöv fvd 1704-1860
Ränneslöv SCB fvd 1898-1933
Ränneslöv SCB församlingsbok 1900, 1910, 1920, 1930
Ränneslöv In- o utfl.längd 1704-1706
Ränneslöv Ysby In- o utfl.längd 1815-1860
Ränneslöv In- o utfl.längd 1861-1894
Ränneslöv Infl attester 1825-1826
Ränneslöv Infl attester 1828-1850
Ränneslöv Kyrkoräkenskapsbok 1662-1823
Rävinge hfl 1855-1896
Rävinge SCB församlingsbok 1900, 1910, 1920, 1930
Rävinge Flyttlängder 1868-1894
Rävinge fvd 1819-1920
Skrea fvd 1844-1860
Skrea In- o utfl.längd 1825-1884
Skummeslöv hfl 1861-1899
Skummeslöv f 1716-1772
Skummeslöv vd 1717-1772
Skummeslöv fvd 1773-1860
Skummeslöv SCB fvd 1898-1933
Skummeslöv SCB församlingsbok 1900, 1910, 1920, 1930
Skummeslöv Infl längd 1847-1857
Skummeslöv Utfl längd 1847-1858
Skummeslöv Infl attester 1852-1860
Skummeslöv In- o utfl.längd 1861-1894
Skummeslöv Kyrkoräkenskapsbok 1663-1708
Skummeslöv Kyrkoräkenskapbok 1756-1831
Slöinge hfl 1790-1899
Slöinge SCB församlingsbok 1900, 1910, 1920, 1930
Slöinge flyttlängder 1791-1894
Slöinge fvd 1690-1920
Snöstorp Flyttningslängder 1840-1894
Snöstorp hfl 1785-1899
Snöstorp fvd 1697-1875
Snöstorp SCB fvd 1860-1920
Snöstorp SCB församlingsbok 1900, 1910, 1920, 1930
Snöstorp bilaga flyttn.längd 1766-1841
Steninge hfl 1813-1897
Steninge SCB församlingsbok 1900, 1910, 1920, 1930
Steninge Flyttlängder 1861-1894
Steninge fvd 1765-1920
Söndrum hfl 1808-1897
Söndrum fvd 1688-1861
Söndrum SCB fvd 1860-1920
Söndrum SCB församlingsbok 1900, 1910, 1920, 1930
Söndrum Flyttlängder 1820-1836
Söndrum In- o utfl.längd 1861-1894
Söndrum bilaga flyttn.längd 1762-1859
Södra Unnaryd hfl 1854-1858
Tjärby hfl 1790-1812
Tjärby hfl 1816-1840
Tjärby hfl 1847-1862
Tjärby Se även Veinge hfl 1862-1864
Tjärby hfl 1878-1896
Tjärby fvd 1781-1861
Tjärby SCB fvd 1898-1933
Tjärby SCB församlingsbok 1900, 1910, 1920, 1930
Tjärby In- o utfl.längd 1861-1894
Tjärby Infl längd 1844-1860
Tjärby Utfl längd 1844-1861
Tjärby Kyrkoräkenskapsbok 1756-1834
Torpa In- o utfl.längd 1883-1894
Torup In-o utfl.längd 1861-1894
Träslöv In- o utfl.längd 1833-1894
Trönninge hfl 1785
Trönninge hfl 1813-1900
Trönninge fvd 1702-1875
Trönninge SCB fvd 1860-1920
Trönninge SCB församlingsbok 1900, 1910, 1920, 1930
Trönninge In- o utfl.längd 1861-1894
Trönninge Bilagor till flyttningslängd. 1766-1840
Trönninge Kyrkoräkenskapsbok 1681-1837
Tönnersjö hfl 1809-1836
Tönnersjö hfl 1839-1848
Tönnersjö hfl 1852-1857
Tönnersjö hfl 1861-1880
Tönnersjö fvd 1765-1827
Tönnersjö fd 1828-1861
Tönnersjö v 1828-1851
Tönnersjö v 1854-1859
Tönnersjö SCB fvd 1898-1920
Tönnersjö SCB församlingsbok 1900, 1910, 1920, 1930
Tönnersjö In- o utfl.längd m luckor 1769-1783
Tönnersjö In- o utfl.längd 1786-1787
Tönnersjö In- o utfl.längd 1851-1861
Tönnersjö Kyrkoräkenskapsbok 1662-1703
Tönnersjö Kyrkoräkenskapsbok 1735-1740
Tönnersjö Kyrkoräkenskapsbok 1756-1805
Vapnö hfl 1846-1898
Vapnö fvd 1688-1861
Vapnö SCB fvd 1860-1897
Vapnö SCB församlingsbok 1900, 1910, 1920, 1930
Vapnö bilaga flyttn.längd 1765-1859
Veinge hfl m luckor 1790-1818
Veinge hfl m luckor 1814-1828
Veinge hfl 1829-1844
Veinge m Tjärby hfl 1844
Veinge hfl 1848-1862
Veinge m Tjärby hfl 1862-1864
Veinge hfl 1860-1897
Veinge m Tjärby f m luckor 1679-1722
Veinge m Tjärby vd m luckor 1688-1722
Veinge m Tjärby fvd 1722-1780
Veinge fvd 1781-1861
Veinge m Tjärby Lysningsbok 1848-1864
Veinge SCB fvd 1898-1933
Veinge SCB församlingsbok 1900, 1910, 1920, 1930
Veinge m Tjärby In- o utfl.längd 1728
Veinge m Tjärby In- o utfl.längd 1730-1736
Veinge m Tjärby In- o utfl.längd m luckor 1748-1765
Veinge In- o utfl.längd 1861-1894
Veinge m Tjärby Infl attester 1798-1825
Veinge Infl längd 1816-1861
Veinge Infl attester 1811-1859
Veinge Utfl längd 1816-1861
Veinge Kyrkoräkenskapsbok 1756-1813
Vessige o Askome Infl längd 1851-1894 (1895)
Vessige o Askome Utfl längd 1851-1894 (1895)
Våxtorp hfl 1760-1763
Våxtorp hfl 1772-1781
Våxtorp hfl 1785-1790
Våxtorp hfl 1799
Våxtorp hfl 1801-1803
Våxtorp hfl 1805-1814
Våxtorp hfl 1823-1826
Våxtorp hfl 1831-1894
Våxtorp fvd 1692-1823
Våxtorp fd 1824-1849
Våxtorp v 1824-1843
Våxtorp fd 1850-1861
Våxtorp SCB fvd 1898-1933
Våxtorp SCB församlingsbok 1900, 1910, 1920, 1930
Våxtorp Utfl längd 1799-1800
Våxtorp In- o utfl. längd 1861-1894
Våxtorp Kyrkoräkenskapsbok 1655-1674
Våxtorp Kyrkoräkenskapsbok 1677-1680
Våxtorp Kyrkoräkenskapsbok 1711-1738
Våxtorp Kyrkoräkenskapsbok 1756-1776
Värö o Stråvalla In- o utfl. längd 1844-1860 (1861)
Värö In- o utfl. längd 1861-1894
Ysby hfl 1840-1899
Ysby fvd 1704-1860
Ysby SCB fvd 1898-1933
Ysby SCB församlingsbok 1900,1910, 1920, 1930
Ysby In-o utfl. (enstaka) 1704-1706
Ysby Infl attester 1824-1850
Ysby In- o utfl. längd 1861-1894
Ysby Kyrkoräkenskapsbok 1662-1705
Ysby Kyrkoräkenskapsbok 1728-1829
Årstad hfl 1886-1897
Årstad In- o utfl. längd 1851-1870
Östra Karup m Sk-löv hfl 1788-1804
Östra Karup m Sk-löv hfl 1806-1835
Östra Karup hfl 1829-1859
Östra Karup m Sk-löv hfl 1850-1861
Östra Karup hfl 1861-1899
Östra Karup f 1716-1772
Östra Karup vd 1717-1772
Östra Karup fvd 1773-1860
Östra Karup SCB fvd 1898-1933
Östra Karup SCB församlingsbok 1900, 1910, 1920, 1930
Östra Karup m Sk-löv Infl attester med luckor 1798-1820
Östra Karup m Sk-löv Infl attester 1821-1851
Östra Karup Infl attester 1847-1860
Östra Karup Utfl längd 1847-1858
Östra Karup m Sk-löv Infl längd 1858-1860
Östra Karup In- o utfl.längd 1861-1894
Östra Karup Kyrkoräkenskapsbok 1662-1705
Östra Karup Kyrkoräkenskapsbok 1756-1812
Övraby hfl 1814-1899
  Ortsregister över Hallands län 1921-1949

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.