d’Aubigné

SLÄKTEN D’AUBIGNÉ

Av Ove Billing

 ——————————- Tabell 1 ——————————-

Jean d’Aubigné (30:8).

Fransk armégeneral. Född 1701 i Paris. Död 1768. Betr Jeans bakgrund är inget känt f.n. (1999) men har sannolikt något samband med den berömde Agrippa  d’A. och Ludvig XIV:s andra hustru Francoise d’A. (TedR)

Gift

                                  Barn:

Johan Henrik d’Aubigné (30:49). Artillerivolontär, Barberare,  språklärare. Frivillig i finska kriget. Död möjligen i finska  kriget omkring 1790. Se tabell 2.

 ———————– Tabell 2 (generation 1)  ———————–

                            (Från Tabell 1)

Johan Henrik d’Aubigné (30:49). Artillerivolontär, Barberare, språklärare. Frivillig i finska kriget. Flyttade 1782 från Malmö till Lund (Helsingborgs Historia VI:I s 286). Citat ur Svenska Släkter I:2 1985 (sid 196):7. I Örnberg 1888 redovisas ättlingarna till parets yngste son, Christopher, f 1789. Där uppgives fadern Jean d´Aubigné, ha blivit språklärare i Lund. Han återfinnes icke bland universitetets språklärare. Enligt ett av garverifabrikören i Laholm, Leonard d´Aubigné (son till parets äldste son Johan Abraham f 1783) upprättat släktregister var Johan Henrik d´Aubigné son till tjänstgörande armégeneralen Jean d´Aubigné, f i Paris 1701, d 1768. Han kom till Sverige för att enligt faderns önskan ingå äktenskap m en skånsk adelsdam. ”Men detta blev ej av, utan han gifte sig med en fröken Nisswandt, dotter till fabriksägare N i Landskrona.” I hfl för Krafts rote i Lund anges hustrun som änka år 1808 utan ngn dödsnotis i Lunds dödbok 1789-1824. … [slut citat]. Ovanstående utgör not till en intressant utredning av släkten Nissvandt från Landskrona och äktenskapet mellan Maria Helena Nissvandt, f 1757 28/1, d 1824 1/8 i Lund. G 1778 30/10 i Malmö garnison m artillerivolontären vid Hamiltons kompani JOHAN HENRIK d´AUBIGNÉ. Författare till artikeln/släktutredningen är Astrid Hollberg-Wikmark. Död möjligen i finska kriget omkring 1790.

 Gift 1778-10-30 i Malmö Garnison (Svenska Släkter I:2 1985 (sid 196)) med Maria Helena Nisswandt (30:50). Född 1757-01-28. Död 1824-08-01 i Krafts rote, Lund (M).

                                  Barn:

Maria Gustafva d’Aubigné (30:113). Född 1778-12-21 i Malmö  garnisonsförs (M). Se tabell 3.

Hedvig Charlotta d’Aubigné (30:114). Född 1779.

Johan Abraham d’Aubigné (30:36). Handskmakare. Född 1783-08-13 i Lund (Dopbok, Lund). I alla kyrkoböcker i Laholm och Halmstad står 1786 som födelseår och oftast 26/8 som dag. Död av kallbrand 1855-01-26 i Nyby, Laholm (A:5/4, 199). Se tabell 4.

Niclas Peter d’Aubigné (30:10). Kakelugnsmakare. Född 1786-01-12 i Lund (TedR). Flyttade 1830 från Norrköping till Linköping (TedR).  Flyttade 1833 till Linköping (TedR). Flyttade (men hittas inte i Ö.) 1840 från Linköping till Örebro.

Christopher d’Aubigné (30:51). Handlande i Helsingborg, Notarius Publicus i Stockholm. Född 1789-12-16 i Lund (Helsingborgs Historia VI:I s 286). Död 1871-03-15 i Stockholm (Helsingborgs Historia VI:I  s 286). Se tabell 18.

 ———————– Tabell 3 (generation 2)  ———————–

                            (Från Tabell 2)

 Maria Gustafva d’Aubigné (30:113). Född 1778-12-21 i Malmö garnisonsförs (M).

 Gift omkring 1810 med ? (30:116). Vinhandlare i Köpenhamn.

 ———————– Tabell 4 (generation 2)  ———————–

                            (Från Tabell 2)

 Johan Abraham d’Aubigné (30:36). Handskmakare. Född 1783-08-13 i Lund (Dopbok, Lund). I alla kyrkoböcker i Laholm och Halmstad står 1786 som födelseår och oftast 26/8 som dag. Död av kallbrand 1855-01-26 i Nyby, Laholm (A:5/4, 199). I Halmstad hittas J. A. första gången i hfl 1813 A:2, hus 110, Västra roten som gesäll och under namnet d’Langgi?. Han bor hos handskmakaren Blomqvist. I nästa hfl, för 1814-15, finns i samma hus gesällen kvar men under namnet Daubage?, f. 1786 30/6. Där bor då också en jungfru Lovisa Tulin, f. 1794 19/11. I nästa hfl, 1816-17 är båda borta. Någon vigselnotis för honom och Lovisa har jag inte hittat, ej heller någon dopnotis för dottern. Johan Abraham synes under senare delen av sitt liv levt tämligen fattigt. Nyby ligger i utkanten av det lilla Laholm men kan kanske anses vara något sundare än inne i staden. Av barnen har inte de två äldsta kunnat hittas för uppföljning och inte heller Johan Rudolf, som fick flyttningsbetyg 1838 till obestämd ort.

Adolf (f. 1817) har dock hittats som fosterson hos farbrodern Christopher i Helsinborg och dog i Stockholm 1873 enl Curt F.

 Gift 1:o 1809-07-11 i Ystad (Curt F) med Margareta Catharina Löfberg

(30:99). Född omkring 1785. Skild 1815 i Göteborg (Curt F).

                                  Barn:

Dorothea Vilhelmina d’Aubigné (30:100). Född 1808-09-10 i Ystad (Curt F). Begravd 1809-01-29 i Ystad (Curt F).

Charlotta Christina d’Aubigné (30:101). Född 1809-11-04 (Curt F). Död 1886-05-01 i Ystad (Curt F). Se tabell 5.

 Gift 2:o 1816-08-30 i Halmstad (Curt F) med Maria Lovisa Thulin (30:69).

Född 1793-11-19 i Halmstad (A:1/6, rad 3, Curt F). Död av bröstsjuka 1820-06-10 i Laholm (Curt F).

                                  Barn:

Jacobina d’Aubigné (30:80). Född 1815-03-15 i Halmstad (Curt F). Död 1898-11-14 i Snöstorp (N) (Curt F). Se tabell 6.

Adolph d’Aubigné (30:91). Född 1817-08-02 i Laholm (C:5/3). Död 1873-12-17 i Stockholm (Curt F). Se tabell 7.

Eva Christina d’Aubigné (30:102). Född 1820-05-08 i Laholm (C:6/1). Död 1861-04-25 i Tävelsås (G) (Curt F). Se tabell 8.

 

Gift 3:o 1820-12-29 i Laholm med Petronella Stenbeck (30:47). Född 1786-09-20 i Veinge (N) (C). Flyttade 1810 från Veinge till Laholm.

Petronella levde 1820 (med titeln Jungfru) tillsammans med systern Engela 1820 i Johan Abraham d’Aubignés hus och alltså medan första hustrun ännu levde. Död av vattusot 1841-08-31 i Nyby, Laholm (A:3).

                                  Barn:

Maria Christina d’Aubigné (30:46). Född 1821-10-02 i Laholm. Död 1830-10-28 i Laholm (Curt F).

Johan Rudolph d’Aubigné (30:23). Född 1824-04-09 i Laholm. Saknas i husförslängden 1838 hos fadern.

Enl Curt F lärde han till garvare och fick som gesäll flyttningsattest till en garvare Dock i Halmstad 1847 i februari.

Inga anteckningar finns där om inflyttning.

Carl Wilhelm d’Aubigné (30:24). Kopparslagare. Född 1825-02-09 i Laholm. Död 1884-12-27 i Edenberga 5, Ränneslöv (N) (Hfl). Se  tabell 9.

Leonard d’Aubigné (30:1). Handskmakare. Född 1828-08-25 i Laholm. Död 1910-11-25 i Laholm (Past ämb Laholm). Se tabell 10.

 ———————– Tabell 5 (generation 3)  ———————–

                            (Från Tabell 4)

 Charlotta Christina d’Aubigné (30:101). Född 1809-11-04 (Curt F). Död 1886-05-01 i Ystad (Curt F).

 

Gift (Curt F)

 ———————– Tabell 6 (generation 3)  ———————–

                            (Från Tabell 4)

 Jacobina d’Aubigné (30:80). Född 1815-03-15 i Halmstad (Curt F). Fick 7 barn enl Curt F Död 1898-11-14 i Snöstorp (N) (Curt F).

 Gift (Curt F)

———————– Tabell 7 (generation 3)  ———————–

                            (Från Tabell 4)

 Adolph d’Aubigné (30:91). Född 1817-08-02 i Laholm (C:5/3). Adolph blev fosterson hos farbrodern Christopher när han var 3 år och modern dog.

Enl Curt F var han gift 2 ggr och fick 5 barn. Död 1873-12-17 i Stockholm (Curt F).

 Gift 1:o (Curt F)

Gift 2:o (Curt F)

 ———————– Tabell 8 (generation 3)  ———————–

                            (Från Tabell 4)

 Eva Christina d’Aubigné (30:102). Född 1820-05-08 i Laholm (C:6/1). Hon uttog 1844 attest till ”trakten av Wexjö och Ousaby”. Det har senare visat sig vara Osaby herrgård i Tävelsås (G). Enl Curt F fick hon sju barn. Död 1861-04-25 i Tävelsås (G) (Curt F).

 Gift (Curt F)

 ———————– Tabell 9 (generation 3)  ———————–

                            (Från Tabell 4)

 Carl Wilhelm d’Aubigné (30:24). Kopparslagare. Född 1825-02-09 i Laholm. Död 1884-12-27 i Edenberga 5, Ränneslöv (N) (Hfl). Carl Wilhelm flyttade mycket. Han flyttade först till Ystad 1850, varifrån han återkom 1853-08-26 till Nyby i Laholm, där fadern fortfarande bodde. Han flyttade till Krokegatan (nuv. Storgatan) 1855 och gifte sig då med den nära 20 år äldre Johanna Greta Apelgren, som emellertid 2 år senare avled, Han uttog flyttningsbetyg 1858 till Våxtorp och gifte sig där med Stina Nilsdotter och fick flera barn. I Edenberga 1, Ränneslöv, där han bor på samma ställe som den yngre brodern Leonard (ägare), står han som kopparslagare eller kopparslagargesäll medan han tidigare i samband med första hustruns död anges vara kopparslagarmästare. Under senare år bor familjen på Edenberga 5, i allmänhet står kommentaren Inhyses. Både han och hans hustru verkar ha haft mycket begränsade läs- och kristendomskunskaper, det står betyget bc eller c på båda. Sonen verkar ha utvecklats i negativ riktning, se honom. Även en av döttrarna, sannolikt den yngsta, har en negativ anteckning.

Gift 1:o med Johanna Greta Apelgren (30:38). Född 1806-07-06 i Kvibille (N) (Laholm A:5/3, 129). Hon angavs vid vigseln komma från Snöstorp. Död av tärande sjuka 1857-03-20 i Krokegat, Laholm (Laholm A:5/3, 129).

Gift 2:o med Stina Nilsdotter (30:40). Född 1826-11-30 i Våxtorp (N) (Ränneslöv A:13/2, 49).

                                  Barn:

Peternilla d’Aubigné (30:41). Född 1858-09-16 i Våxtorp (N) (Ränneslöv A:13/2, 49).

Christina Ulrika d’Aubigné (30:42). Född 1860-11-28 i Edenberga, Ränneslöv (N) (Ränneslöv A:13/2, 49).

Emma Augusta d’Aubigné (30:43). Född 1864-01-10 i Edenberga, Ränneslöv (N) (Ränneslöv A:13/2, 49).

Johan Abraham d’Aubigné (30:44). Född 1867-08-08 i Edenberga, Ränneslöv (N) (Ränneslöv A:13/2, 49).

I hfl för 1890 står antecknat ….1888 … häktad…., vilket inte närmare uttytts. Han år 1890 antecknad ”i socknens slut” d v s utan känd hemvist.

 ———————– Tabell 10 (generation 3) ———————–

                            (Från Tabell 4)

 Leonard d’Aubigné (30:1). Handskmakare. Född 1828-08-25 i Laholm. Död 1910-11-25 i Laholm (Past ämb Laholm). Leonard flyttade omkring rätt mycket och adresserna i början har inte kunnat återfinnas. Hans tre första barn med födelseort i Skummeslöv och Ö. Karup enl först husförhörslängden i Ränneslöv har inte kunnat hittas i födelseböckerna där eller i Ränneslöv. Ej heller i Hasslöv eller Våxtorp, som är närliggande församlingar. Han återfinnes ej heller i flyttningslängderna för Ö. Karup eller Skummeslöv. En ledtråd kan möjligen vara att dottern Natalia E. som 4-åring ansluter till övriga familjen 1861 från Barkåkra utanför Ängelholm. Senare uppgifter från Curt F. säger att de tre barnen tillhörde ett tidigare förhållande hos Ulrika men att Leonard accepterade dem som sina egna. Hans barn med Ulrika Åmansson återfinnes dock hela tiden.  Han bodde några år, liksom fadern i Nyby, och ägde där först både tomt och hus. Möjligen (egen arbetshypotes/Ove) ungefär på den plats som idag kallas Handskvägen. Senare bodde han i Gamleby (äldsta stadsdelen) på ett flertal ställen som hyresgäst och flyttade 1887 till Båstad med den hemmavarande familjen men återvände redan efter 2 år och slog sig ner i Torgs rote nr 4 som hyresgäst hos en slaktare Öhman. I sockenstämmoprotokoll, som nu delvis blivit tillgängliga på nätet, ser vi att han 1869-09-20 ansökt om att få ha viss servering i hemmet. Det framgår dock inte om detta beviljades eller inte. ”Med bifogande af erforderligt bevis, får jag Ödmjukast anhålla att i min bostad häri Staden, gården Nr 117 & 118, till förtäring på stället, mot betalning hålla allmänheten tillhanda Öl, dricka, porter, kokadt Caffe, the och Chocolade, eller andra icke Sperituösa drycker, med undantag af vin, i förening med mat om så begäres.” Nedanstående porträtt, funnet i arkivet hos föreningen Gamla Laholm, har påteckningen d’Aubigné, alltså utan förnamn. Jag har dragit slutsatsen att det är fråga om Leonard pga. ålder, klädsel etc. Där framgår också i andra protokoll från sockenstämmor att han 1871-03-20, några månader före stadsbranden, utsågs till en av tre förmän för vattenbärarna. Detta skedde efter en genomgripande utredning och genomgång av brandförsvaret. Den 30 april utbröt sedan branden, varvid Leonard sade sig ha förlorat värden för ca 2000 rd. Han förlorade också en dotter, Maria Elisabeth, 4½ år, som tydligen sprungit in i huset igen för att hämta något och blev kvar. Som ersättning efter branden utgick ur en gåva från änkedrottningen 450 rd till särskilt drabbade och behövande laholmare. Av detta fick Leonard 60 rd, vilket var det enskilt största bidraget.

 

Gift 1860-08-07 i Skummeslöv (N) (Vigselbok) med Syster Ulrika Åmansson (30:30). Född 1829-03-25 i Malmö (Åge). Död 1901-06-11 i Laholm (Curt F).

 

                                 Barn:

Amanda Paulina d’Aubigné (30:31). Född 1861-04-22 i Laholms stadsförs. Se tabell 11.

Leonard Julius d’Aubigné (30:32). Handskmakare, pärl- och laxfiskare. Född 1863-10-21 i Ränneslöv (N) (C). Död på ålderdomshemmet 1951-03-30 i Laholm (N) (Past ämb Lah). Se tabell 12.

Maria Elisabet d’Aubigné (30:33). Född 1866-10-05 i Nyby, Laholm (C). Död vid stadsbranden 1871-04-30 i Laholm. Lär ha sprungit in i det brinnande huset igen för att hämta något och därvid omkommit.

Adolpina Eleonora d’Aubigné (30:34). Född 1869-10-24 i Krokegat, Laholm (C). Flyttar tillsammans med familjen 1887 till Båstad.

Aurora Amalia Albertina d’Aubigné (30:35). Född 1873-06-07 i Nyby, Laholm (C). Se tabell 15.

Adolf Napoleon d’Aubigné (30:37). Cementarbetare. Född 1877-05-13 i Gamleby, Laholm (C). Se tabell 16.

 ———————– Tabell 11 (generation 4) ———————–

                            (Från Tabell 10)

 Amanda Paulina d’Aubigné (30:31). Född 1861-04-22 i Laholms stadsförs.

Flyttade 1874-05-07 från Laholm till Halmstad. Flyttade 1880 från Laholm till Halmstad (N).

 

Gift 1891-12-12 i Halmstad/N med Victor Julius Backer-Meurke (30:11).

Fyrverkare. Född i Linköping (Åge).

———————– Tabell 12 (generation 4) ———————–

                            (Från Tabell 10)

 Leonard Julius d’Aubigné (30:32). Handskmakare, pärl- och laxfiskare. Född 1863-10-21 i Ränneslöv (N) (C). Död på ålderdomshemmet 1951-03-30 i Laholm (N) (Past ämb Lah).  Uttog betyg 1877-05-13 i Laholm för flyttning till obestämd ort. Han återkommer senare och flyttar tillsammans med familjen 1887 till Båstad. Han stannar där i 5 år, gifter sig och får 2 barn. 1892 återvänder han med familjen till Laholm och bor först i Torgs rote nr 8½ hos skräddaren S P Nilsson, men flyttar 1895 till Torgs rote nr 69, där han hyr hos snickare Hellsten. Han är från 1908 i kyrkoböckerna antecknad som Laxfiskare. Enl Curt F lärde Julius till handskmakare men ägnade sig mest åt lax- och pärlfiske. Blev känd som den kanske genom tiderna störste pärlfiskaren i Laholm.  Paret fick 10 barn, varav de flesta dog i späd ålder. Han nämns i boken ”Gamla Laholm”, årg. 1, som stor lax- och pärlfiskare av sin kamrat på området. Han är begravd i den nordvästra delen av kyrkogården vid S:ta Gertruds kapell, sannolikt i samma grav som fadern och modern.  I samma bok, sid. 14, finns han också på ateljefoto, enligt bildtexten med sonen Leo på knät och dottern Maggi. Det måste dock betvivlas att detta är korrekt eftersom Leo inte hade någon yngre syster. Sannolikt är det i stället någon av de äldre pojkarna och Maggi.

 

Gift 1889-06-11 i Båstad (L) med Wilhelmina Kristina Rath (30:82). Född 1862-01-17 i Tegelbruket, Skummeslöv (N). Död 1938-11-27 i Laholm (Curt F). I dopnotisen står Charlotta men detta namn har senare inte förekommit.

                                  Barn:

Karl Gustav Leonard d’Aubigné (30:65). Frisör i Kinna. Född 1889-06-15 i Båstad (Tfn. uppgift Past.ämb, Borås). Död 1965-10-07 i Borås (Tfn. uppgift Past.ämb, Borås). Se tabell 13.

Louis Gregor Wilhelm d’Aubigné (30:108). Född 1891-10-30 i Båstad (Past.Ämb. Lah). Död 1914-08-02 i Laholm (Past.Ämb. Lah).

Ethel Irene d’Aubigné (30:74). Född 1893-12-18 i Torgs rote 8½, Laholm (A:9, p 13). Död 1894-03-28 i Torgs rote 8½, Laholm (A:9, p 13).

Syster Vesta Linnea d’Aubigné (30:75). Född 1895-04-07 i Torgs rote 69, Laholm (A:9, p 46).

Agnhild Maria Arvida d’Aubigné (30:76). Född 1897-08-31 i Torgs rote 69, Laholm (A:9, p 46).

Elsa Linnéa d’Aubigné (30:109). Född 1898-12-03 i Laholm.

Maggi Julia Fatima d’Aubigné (30:110). Född 1900-04-14 i Laholm (Past.Ämb. Lah). Död 1933-07-31 (Past.Ämb. Lah). Se tabell 14.

Leo Botvid Julius d’Aubigné (30:111). Född 1903-01-26 i Laholm (Past.Ämb. Lah). Han finns på foto som en bland flera brandsoldater i Laholm i början på 20-talet i ’Gamla Laholm’, III, 1992, p. 55. Han är där en ganska kort men inte kraftig ung man, Enl Past Ämb i Lah utflyttad till USA 1926-01-08, med nådigt tillstånd att ur riket utflytta den 25/2 1925. I passagerarlistan på ”Drottningholm” läses att hans yrke var målare med längden 162 cm, och att hans mål var Johnstown, N.J., där han angivit vännen Christina Englert, 237 N. Perry Str. som kontaktperson. Hittills vet vi dock inte mer.

Doris Wilhelmina Ingeborg d’Aubigné (30:112). Född 1905-03-19 i Laholm (Past.Ämb. Lah). Död 1906-02-08 i Laholm (Past.Ämb. Lah).

 ———————– Tabell 13 (generation 5) ———————–

                            (Från Tabell 12)

Karl Gustav Leonard d’Aubigné (30:65). Frisör i Kinna. Född 1889-06-15 i Båstad (Tfn. uppgift Past.ämb, Borås). Enl Past Ämb i Laholm 1999 flyttade Carl Gustaf Leonard 1911-01-05 till Oscar Fredriks Församl. I Göteborg. Han var då frikallad från militärtjänst. Flyttade sannolikt 1958 från Kinna till Borås (Tfn. uppgift Past.ämb, Borås). Död 1965-10-07 i Borås (Tfn. uppgift Past.ämb, Borås).

 

Gift med Vesta Margareta Larsson (30:67). Född 1909-09-17 i Berfendal (O) (Sv Db). Död 1984-06-16 i Borås Gustaf Adolf (Sv Db).

                                  Barn:

Lillemor Vilhelmina Margareta d’Aubigné (30:68). Född 1940-10-25 (Tfn. uppgift Past.ämb, Borås).

Astrid Ann-Mari d’Aubigné (30:70). Född 1942-05-08 (Tfn. uppgift Past.ämb, Borås).

 ———————– Tabell 14 (generation 5) ———————–

                            (Från Tabell 12)

 Maggi Julia Fatima d’Aubigné (30:110). Född 1900-04-14 i Laholm (Past.Ämb. Lah). Död 1933-07-31 (Past.Ämb. Lah).

 

Trolovad med Severin Carlsson (30:4). Lantbrukare från Helsingborg.

                                  Barn:

Siv Franses Margueritha Carlsson (30:5). Född 1927-04-29. Flyttade 1948-11-19 till Maria förs., Helsingborg (Past.Ämb. Lah).

 ———————– Tabell 15 (generation 4) ———————–

                            (Från Tabell 10)

 Aurora Amalia Albertina d’Aubigné (30:35). Född 1873-06-07 i Nyby, Laholm (C). Flyttar tillsammans med familjen 1887 till Båstad och 1892 tillbaka till Laholm.

 

Gift 1892-06-04 i Laholm med August Jönsson (30:78). Stationskarl. Född 1864-10-14 i Skummeslöv (N) (A:9, p 66).

                                  Barn:

Julia Jönsson (30:79). Född 1892-10-25 i Stationen, Laholm (SCB).

Vera Viola Virginia Jönsson (30:81). Född 1894-05-08 i Stationen, Laholm (SCB).

 ———————– Tabell 16 (generation 4) ———————–

                            (Från Tabell 10)

 Adolf Napoleon d’Aubigné (30:37). Cementarbetare. Född 1877-05-13 i Gamleby, Laholm (C).

 Flyttar tillsammans med familjen 1887 till Båstad. Utflyttad till Halmstad 1902-12-30 och har där yrket cementarbetare. Han gifter sig 1903 i Halmstad och får en son 1905 som så småningom blir rörläggningsentreprenör i Halmstad. Familjen flyttade 1909-08-17 till Slöinge församling och har inte följts vidare.

 

Gift 1903-06-27 i Halmstad (Past ämb Hstad) med Alvida Götilda Björnberg (30:56). Född 1882-02-10 i Halmstad?.

                                  Barn:

Jean Erik Valdemar d’Aubigné (30:57). Rörläggarentreprenör. Född 1905-10-27 i Halmstad (Tfn. uppgift Past.ämb, Hstd). Död 1974-10-28 i Fågelvägen 27, Halmstad (Tfn. uppgift Past.ämb, Hstd). Se tabell 17.

Vera Elisabet d’Aubigné (30:6). Född 1908-03-28 i Halmstad (Past ämb Hstad). Död 1908-04-22 i Halmstad (Past ämb Hstad).

  ———————– Tabell 17 (generation 5) ———————–

                            (Från Tabell 16)

 Jean Erik Valdemar d’Aubigné (30:57). Rörläggarentreprenör. Född 1905-10-27 i Halmstad (Tfn. uppgift Past.ämb, Hstd). Död 1974-10-28 i Fågelvägen 27, Halmstad (Tfn. uppgift Past.ämb, Hstd).

 

Gift 1936-12-05 i Halmstad (Tfn. uppgift Past.ämb, Hstd) med Greta Svenborg Dahlström (30:60). Född 1908-02-09 i Halmstad (N) (Sv Db). Död 1982-05-12 i S:t Nikolai, Halmstad (SDB).

 ———————– Tabell 18 (generation 2) ———————–

                            (Från Tabell 2)

 Christopher d’Aubigné (30:51). Handlande i Helsingborg, Notarius Publicus i Stockholm. Född 1789-12-16 i Lund (Helsingborgs Historia VI:I s 286). Ur Sjöström, Skånska Nationen: Bl a: F. i Lund 1789, stud. Blek 1811, avled som Notarius Publicus i Stockholm. Följande står i Carl Sjöströms Blekingska Nationen 1697-1900, sid 313-314: 1811. 1591. Christopher d’Aubigné, son af hårfrisören Johan Henrik d’A och Maria Helena Nisswandt (död enka 1824); f i Lund 16 dec 1789; dref iHelsingborg i kompani med O Chr Gjertsson handelsrörelse till 1830, hvarefter han ensam fortsatte affären; öppnade 1835 i Söderköpng handel i kompani med H Hellström (1643); notarius publicus i Stockholm 29 maj 1846; afsked 1857; död 15 mars 1871. Egde frälselägenheten Lillsjönäs i Bromma soclen, Stockholms län. Fadren kallas 1783 artillerivoluntör; modren föddes i Landskrona 1757 och var dotter af tobaksspinnaregesällen Johan Nisswandt. Observera felaktigheterna i Sv slägtkalender (4. 76). – Gift på Lilla Tycketofta vid Helsingborg 1818 med Carolina Gustava von Bergen (f 1792, död 1864); dotter af stadsläkaren Lars Magnus von B. – Söner Rudolf (f i Helsingborg 1820; stud skån 1839; död ung) och Vilhelm (f i Helsingborg 1831; notarius publicus after fadren 1857; tillika dispaschör 1867; död i Stockholm 1882).

Broderns, Johan Abraham, son Adolph (f. 1817-08-01 i Laholm) var fosterson (Adolphs mor dog när sonen var 3 år). Död 1871-03-15 i Stockholm (Helsingborgs Historia VI:I s 286).

 

Gift 1818-07-26 i Lilla Tycketofta, Helsingborg (Helsingborgs Historia, p 286) med Carolina Gustafva von Bergen (30:53). Född 1792-02-09 i Helsingborg (Barbro Edlund ”Ofrälse studenter”). Död 1864.

                                  Barn:

Laura Maria d’Aubigné (30:88). Född 1818-10-11 i Helsingborg.

Rudolf d’Aubigné (30:54). Student, kontorsskrivare. Född 1820-06-01 i Helsingborg (Helsingborgs Historia, p 286). Död 1898-02-06 i Danviks Hospital, Stockholm. Student i Skånes nation 1839. Blev sinnesslö och dog i unga år, enligt Carl Sjörström: Skånska Nationen 1833-1889 (studentmatrikel)  Emellertid återfinnes han på den s.k. Söderskivan såsom ogift, f.d. kontorsskrivare, inskriven på Danviks Hospital i Stockholm och död där 1898-02-06.

Fredrik d’Aubigné (30:89). Bokhållare, grosshandlare. Född 1821-12-14 i Helsingborg (Helsingborgs Historia, p 286). Död 1900-12-22 i Brännkyrkagatan, Stockholm (SöderCD).

Clara Lovisa d’Aubigné (30:90). Född 1823-03-17 i Helsingborg (Helsingborgs Historia, p 286). Levde 1890 i Söder, Stockholm (SöderCD).

Axel d’Aubigné (30:92). Född 1824-09-22 i Helsingborg (Helsingborgs Historia, p 286).

Carl d’Aubigné (30:93). Kanslist i justitierevisionen. Född 1826-01-07 i Helsingborg (Helsingborgs Historia, p 286). Död 1887-05-13 i Peder Myndes Backe, Stockholm (SöderCD). Se tabell 19.

Anna Sophia d’Aubigné (30:94). Född 1827-03-28 i Helsingborg (Helsingborgs Historia, p 286).

Alexander d’Aubigné (30:95). Född 1828-09-04 i Helsingborg (Helsingborgs Historia, p 286).

Emilia Carolina d’Aubigné (30:96). Född 1829-09-25 i Helsingborg (Helsingborgs Historia, p 286).

Vilhelm d’Aubigné (30:71). Notarius Publicus, dispaschör. Född 1831-01-30 i Helsingborg (Helsingborgs Historia, p 286). Notarius publicus 1857 efter fadern, dispaschör 1867 Död 1882 i Stockholm (Sjöström: Blekinge Nation).

Hilma Fredrika d’Aubigné (30:97). Född 1832-06-02 i Helsingborg (Helsingborgs Historia, p 286).

 ———————– Tabell 19 (generation 3) ———————–

                            (Från Tabell 18)

 Carl d’Aubigné (30:93). Kanslist i justitierevisionen. Född 1826-01-07 i Helsingborg (Helsingborgs Historia, p 286). Död 1887-05-13 i Peder Myndes Backe, Stockholm (SöderCD).

 

Gift med Maria Margareta Lundeberg (30:17). Född 1841-04-13 (SöderCD).

 

 

 

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.