Höks Härad, kyrkorna

KYRKORNA INOM HÖKS HÄRAD

De gamla bilderna kommer från Riksantikvarieämbetets databas Kulturmiljöbild. 

Beskrivning av socknarna, källa: Gods och Gårdar 1945.

Hasslövs kyrka Hasslövs kyrka 
Hasslövs socken. Nämnd på en karta från år 1277, med namnet ”Haderslöf”. Kyrkan, tornet är en romansk anläggning, i övrigt är kyrkan nybyggd 1862 – 63. Hasslövs kyrka. Foto: William Andersson – 1927. 
Hishults Gamla kyrka 
Hishults gamla kyrka. 
Hishults nya kyrka 
Hishults socken. Nämnd som ”Itzhult” 1475. Kyrkan är byggd 1902. 

Knäreds kyrka 
Knäreds socken. Benämndes ”Knaeryth” 1410. Kyrkan nyuppfördes 1851 – 54. Medeltidskyrkan raserades i samband därmed. Murarna grävdes ut 1930. Foto: O. Lilljeqvist – Okänt datum.  
Laholms kyrka 
Laholms stad och landsförsamling. Omtalas bl a 1278 då konung Magnus Ladulås och Erik Klipping av Danmark träffades och slöt fred. Kyrkan är nästan helt nybyggd i början av 1800-talet. Västgavel från 1200-talet, torn från 1400-talet. Foto: Okänd – Okänt datum. 
Ränneslövs kyrka 
Ränneslöv socken. Nämnd som ”Randersleef” 1351. Kyrkan nybyggd omkring 1870, men har kvar sitt medeltida torn. Foto: Sigfrid Gunnäs – 1918. Enligt en gammal tradition är kyrkan helgad åt Sankta Helena av Skövde, även kallad Sankta Elin, förklarades för helgon 1160 och flera kyrkor har fått namn efter henne. Hennes dag firas den 30 september. Hennes symboler är ett svärd och en bok med ett avhugget finger, och av dessa symboler syfta den förstnämnda på hennes martyrdöd. (Ränneslövs kyrka av Bror Jansson) 
Skummeslöv kyrka 
 

Skummeslövs socken. Annex till Östra Karup. Namnet förekommer 1351 som ”Skuthmansleef” och innehåller utan tvivel namnet på en person, som en gång i tiden fått det område, där socken kyrkan nu ligger, sig tilldelat som ”lev”, det vill säga arvegods. Kyrkan, en gråstensbyggnad av romanskt ursprung. Byggd någon gång under 1100-talet. Spetsbågiga fönster har huggits upp under 1800-talet. Kyrkogårdsmuren är medeltida. 

Foto: William Andersson – 1957  

Tjärby kyrka 
Tjärby socken. Annex till Veinge. Omtalas som ”Tiereby” under medeltiden. Kyrkan byggd 1907. Om den gamla kyrkan som revs då den nya uppfördes sägs, vara tillbyggd av drottning Margareta, som uppehållit sig tidvis i denna trakt. 

Foto: Sigfrid Gunnäs – 1918. 


Veinge kyrka 
Veinge socken. Moderförsamling till Tjärby. Förekommer nämnd som ”Vidhinge” 1421. Kyrkan från 1100-talet, senare försedd med korsvalv och under 1800-talet utvidgad med korsarmar. I Mestocka finns en kyrka uppförd under 1870-talet för att skogsbygdens folk inte skulle behöva fara ända till Veinge. 

Foto: Sigfrid Gunnäs – Okänt datum. 

Våxtorps kyrka 
Våxtorps kyrka. Våxtorps socken. Annex till Hasslöv. Omtalas 1351 under namnet ”Ovaghstorp”. Kyrkan är en medeltida gråstensbyggnad. Ursprungligen byggd även för försvarsändamål, ca 1100-talet. Vapenhuset är en modern tillbyggnad. Foto: Sigfrid Gunnäs – Okänt datum. 

Ysby kyrka 
Ysby kyrka.Ysby socken. Annex till Ränneslöv. ”Ösby” benämndes 1393. Kyrkan är antagligen den äldsta tegelkyrkan i Halland, uppförd omkring 1225. 

Kalkmålningar från ca 1500 finns i koret.  

Östra Karup kyrka 
Östra Karup socken. Socknen benämndes förr dels ”Karathorp” och dels ”Kagerud”. Bildar pastorat med Skummeslöv. Kyrkan är av gråsten från förra delen av 1100-talet, men har förändrats under åren. Bl a utvidgats åt öster 1869. Östra Karups kyrka är helgad åt St Olof. 

Foto: Tord Wetterqvist – 1941.  

 

 

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.